12 הצעדים

שנים-עשר הצעדים של ACA

 1. הודינו שהיינו חסרי אונים מול ההשפעות של אלכוהוליזם או חוסר תפקוד משפחתי, שחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול.

 2. הגענו לאמונה ש'כוח' עצום מאיתנו יכול להשיב אותנו לשפיות.

 3. קיבלנו החלטה למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחתו של 'אלוהים' כפי שאנחנו מבינים את המושג 'אלוהים'.

 4. ערכנו "רשימת מִמְצָאִים" [inventory] מוסרית מעמיקה ואמיצה של עצמנו.

 5. הודינו בפני 'אלוהים', עצמנו ואדם נוסף על טִבען המדויק של הטעויות שלנו.

 6. היינו נכונים לחלוטין ש'אלוהים' יסיר את פגמי האופי שלנו.

 7. ביקשנו בענווה מ'אלוהים' שיסיר את החסרונות שלנו.

 8. ערכנו רשימה של כל האנשים שגרמנו להם נזק והגענו לנכונות לְכַפֵּר בפני כולם.

 9. כיפרנו ישירות בפני אותם אנשים בכל מקום שהדבר היה אפשרי, לְמַעֵט כאשר זה היה גורם נזק להם או לאחרים.

 10. המשכנו לערוך "רְשִימוֹת מִמְצָאִים" אִישִיוֹת, וכאשר טעינו הודינו בכך מיד.

 11. באמצעות תפילה ומדיטציה המשכנו לחפש איך לשפר את הקשר המודע עם 'אלוהים', כפי שאנחנו מבינים את המושג 'אלוהים', כשאנו מתפללים רק לָיֶדע של רצונו עבורנו ולָכוח לנהוג בהתאם.

 12. משחווינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת מסר זה לילדים בוגרים אחרים שעדיין סובלים וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

שנים-עשר הצעדים של טוני A [מהספר: The Laundry List]

 1. הודינו שהיינו חסרי אונים בנוגע להשפעות של החיים עם אלכוהוליזם [או חוסר תפקוד]* ושחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול.
 2. הגענו לאמונה שכוח עצום מאיתנו יכול להביא לנו בהירות.
 3. קיבלנו החלטה לתרגל אהבה-עצמית ולבטוח בכוח עליון לפי הבנתנו.
 4. ערכנו רשימת מִימְצָאִים [inventory] מעמיקה ונטולת-האשמה של הורינו כי, במהות, הפכנו להיות הם.
 5. הודינו בפני הכוח העליון שלנו, עצמנו ואדם אחר מה היה טבעה המדויק של הנטישה שחווינו בילדות.
 6. היינו נכונים לחלוטין להתחיל בתהליך הריפוי עם העזרה של הכוח העליון שלנו.
 7. ביקשנו בענווה מהכוח העליון שלנו לעזור לנו בתהליך הריפוי שלנו.
 8. הגענו לנכונות לפתוח את עצמנו לקבל את האהבה ללא-תנאי של הכוח העליון שלנו.
 9. הגענו לנכונות לקבל את האהבה ללא-תנאי של עצמנו מתוך הבנה שהכוח העליון שלנו אוהב אותנו ללא-תנאי.
 10. המשכנו לערוך רשימות מִימְצָאִים אִישִיוֹת ולתת לעצמנו אהבה ואישורים.
 11. ניסינו בדרך של תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר המודע עם הכוח העליון שלנו, כשאנו מתפללים רק לָיֶדָע של רצונו עבורנו ולָכוֹח לפעול בהתאם.
 12. עברנו התעוררות רוחנית כתוצאה מעשיית צעדים אלה, והמשכנו לאהוב את עצמנו ולתרגל עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.


מתוך The Laundry List מאת Tony A.

* הערת התרגום: לנוחות הקורא בעברית כיום, נוספה ההתייחסות גם לילדים בוגרים למשפחות לא מתפקדות בסוגריים מרובעים