12 המסורות

שתים-עשרה המסורות של ACA

 1. טובתנו המשותפת קודמת; החלמה אישית תלויה באחדות ACA.

 2. לקבוצתנו סמכות אולטימטיבית אחת – 'אלוהים' אוהב כפי שמתבטא במצפון הקבוצה. מנהיגנו הם רק משרתים מהימנים, הם לא שולטים.

 3. הדרישה היחידה לחברות ב-ACA היא הרצון להחלים מההשפעות של הגדילה במשפחה אלכוהוליסטית או לא מתפקדת אחרת.

 4. כל קבוצה היא אוטונומית למעט בעניינים שמשפיעים על קבוצות אחרות או על ACA בכללה. אנחנו משתפים פעולה עם כל שאר תוכניות 12 הצעדים.

 5. לכל קבוצה יש רק מטרה עיקרית אחת – לשאת את המסר שלה לילד הבוגר שעדיין סובל.

 6. קבוצת ACA לעולם לא תתמוך, תממן או תיתן את השם של ACA למוסדות קשורים או ליוזמות חיצוניות, כדי שבעיות של ממון, רכוש ומוניטין לא יסיטו אותנו מהמטרה העיקרית שלנו.

 7. כל קבוצת ACA חייבת לתמוך בעצמה לחלוטין ולסרב לתרומות מבחוץ.

 8. על ACA להישאר תמיד בלתי מקצועית, אבל מרכזי השירות שלנו יכולים להעסיק עובדים מיוחדים.

 9. ACA, לכשעצמה, לעולם לא תאורגן, אבל אנחנו יכולים ליצור גופי שירות וועדות אשר אחראיים ישירות לאלה שאותם הם משרתים.

 10. ל-ACA אין דעה על עניינים חיצוניים; לפיכך, לעולם אין לערב את שמה של ACA במחלוקות ציבוריות.

 11. מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה במקום על קידום; אנחנו שומרים על אנונימיות אישית ברמה של עיתונות, רדיו, טלוויזיה, סרטים ואמצעי תקשורת אחרים.

 12. אנונימיות היא היסוד הרוחני לכל המסורות שלנו ומזכירה לנו תמיד שהעקרונות קודמים לאישיות.

שנים-עשר הצעדים של טוני A [מהספר: The Laundry List]

 הודינו שהיינו חסרי אונים בנוגע להשפעות של החיים עם אלכוהוליזם [או חוסר תפקוד]* ושחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול.

 1. הגענו לאמונה שכוח עצום מאיתנו יכול להביא לנו בהירות.
 2. קיבלנו החלטה לתרגל אהבה-עצמית ולבטוח בכוח עליון לפי הבנתנו.
 3. ערכנו רשימת מִימְצָאִים [inventory] מעמיקה ונטולת-האשמה של הורינו כי, במהות, הפכנו להיות הם.
 4. הודינו בפני הכוח העליון שלנו, עצמנו ואדם אחר מה היה טבעה המדויק של הנטישה שחווינו בילדות.
 5. היינו נכונים לחלוטין להתחיל בתהליך הריפוי עם העזרה של הכוח העליון שלנו.
 6. ביקשנו בענווה מהכוח העליון שלנו לעזור לנו בתהליך הריפוי שלנו.
 7. הגענו לנכונות לפתוח את עצמנו לקבל את האהבה ללא-תנאי של הכוח העליון שלנו.
 8. הגענו לנכונות לקבל את האהבה ללא-תנאי של עצמנו מתוך הבנה שהכוח העליון שלנו אוהב אותנו ללא-תנאי.
 9. המשכנו לערוך רשימות מִימְצָאִים אִישִיוֹת ולתת לעצמנו אהבה ואישורים.
 10. ניסינו בדרך של תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר המודע עם הכוח העליון שלנו, כשאנו מתפללים רק לָיֶדָע של רצונו עבורנו ולָכוֹח לפעול בהתאם.
 11. עברנו התעוררות רוחנית כתוצאה מעשיית צעדים אלה, והמשכנו לאהוב את עצמנו ולתרגל עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.


מתוך The Laundry List מאת Tony A.


* הערת התרגום: לנוחות הקורא בעברית כיום, נוספה ההתייחסות גם לילדים בוגרים למשפחות לא מתפקדות בסוגריים מרובעים