שמירת מסורות ומוגנות

שמירת מסורות ומוגנות בפגישות ובקבוצות של ACA ישראל

על מנת ליצור מרחב מוגן בחברותה של ACA ישראל, בקבוצות הפרונטליות, קבוצות הזום וקבוצות הווטסאפ עלינו לזכור שאנו מחויבים לפעול ברוח המסורות של ACA.

שמירה על מסורות ACA מיועדת בין השאר לשמור על מרחב בטוח ומוגן לילדים בוגרים ולאפשר ריפוי מחוויות העבר. לעיתים ילדים בוגרים עלולים לשחזר טראומות מהילדות כגון התנהגות פוגענית, תגובה תוקפנית או שליטה. חברים ותיקים יכולים להיתפס כדמויות סמכות בעיני חברים חדשים ולכן חשוב לזהות נטייה לשליטה, ניצול או מניעים לא בריאים ולזכור "לקבוצה סמכות אולטימטיבית אחת, אלוהים אוהב כפי שהוא מתבטא במצפון הקבוצה. מנהיגנו הם רק משרתים מהימנים, הם לא שולטים!"

על מנת ליצור מרחב בטוח אנו מתרגלים קשרים בריאים, מכבדים את גבולות האחר. אנו נמנעים מפעולות הנובעות מרצון לספק מניעים אישיים כגון טובות הנאה במישור הכלכלי, הרומנטי, מיני או כל מישור אחר ולזכור "טובתנו המשותפת קודמת".

ילדים בוגרים החשים הפרת מסורות בפגישה וחווים חוסר מוגנות מוזמנים לשתף חברים בקבוצה בפרטי או במצפון, לקרא את המלצות המוגנות בפגישות ובקבוצותהמלצות המוגנות ושמירה על מסורות בקבוצות וואטסאפוהמלצות מוגנות בפגישות קבוצת הקישור, או לפנות בכתב למייל של וועדת המוגנות ישראל (בכתובת: [email protected]).

ועדת מוגנות ומסורות ACA ישראל עומדת בקשר עם ועדת המוגנות העולמית על-מנת להעמיק את הטמעת, הפנמת, יישום ושמירת המסורות עם דגש על מוגנות בחברותא.