מסורת 7

"כל קבוצת ACA חייבת לתמוך בעצמה לחלוטין ולסרב לתרומות מבחוץ".

קישור לקופת הפייבוקס של קבוצת הקישור

בכל פגישת ACA המנחה מקריא את הקטע הבא של תרומת מסורת שבע:
זה הזמן למסורת שבע האומרת ש"על כל קבוצה לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ". התרומות של החברים משמשות לכיסוי הוצאות הפגישה והחברותא של ACA ישראל או תרומה ל-ACA העולמית. התרומה המומלצת היא 5 שקלים לכל חבר (הסכום נקבע על ידי מצפון הקבוצה). ניתן לתרום באמצעות אפליקציית פייבוקס בקישור שנשלח בקבוצת הווטסאפ או הקישור שמופיע באתר.

איך זה עובד לנו בקבוצות בזום?

ההמלצות הבאות לקוחות מתוך האתר העולמי של ACA עבור קיום מסורת 7 בקבוצות בזום:

1. משתמשים בקופה וירטואלית, לדוגמה, בישראל מקובל להשתמש בפייבוקס. ניתן להחליט על סוג הקופה הוירטואלית באמצעות מצפון הקבוצה.
2. עוצרים את הפגישה למשך 1-3 דקות במהלך הקראת מסורת 7 כדי לאפשר לחברים להיכנס לאפליקציה ולתרום מבלי לפספס את הנאמר בפגישה.
3. מבקשים מהגזבר/ית לדווח מדי פעם על היתרה בחשבון. רוב הקבוצות עושות זאת מדי שבוע או חודש. 
4. משאירים בקופה מספיק כסף בתור רזרבה. לדוגמה, זה עשוי להיות הסכום הדרוש ההתנהלות למשך מספר חודשים קדימה.
5. מדי רבעון או לעתים קרובות יותר, תורמים את הסכום שהוא מעל הרזרבה, לקבוצות קישור ו/או WSO לפי מצפון הקבוצה.
6. מנהלים מצפון קבוצה כדי לקבוע איך הקבוצה תנהל את הכספים ממסורת 7.

זה הקישור להנחיות המקוריות באנגלית:
https://adultchildren.org/7th-tradition-for-online/

קטעים מתוך מסורת 7 מהספר האדום:

"לתמוך בעצמנו" הכוונה שאנחנו, חברי ACA ,תורמים לתמיכה של עצמנו, ואנחנו לא מסתמכים על הסיוע הכספי של אף אדם אחר, או גוף אחר או השפעה חיצונית .

"לתמוך בעצמנו לחלוטין" הכוונה שאנחנו, חברי ACA ,תומכים בכל חברותת ACA ,כולל שכר דירה, כיבוד, ספרות, קבוצות קישור
והשירות העולמי, וכל ההוצאות השונות האחרות שעשויות להידרש.

תרומות מסורת שבע הן המינחה הקולקטיבית של חברי ACA כדי לתמוך בעצמנו, באופן עצמאי מכל תרומה חיצונית. אנחנו מסרבים לתרומות מבחוץ, כדי שנהיה חופשיים מכל לחץ, השפעה או שליטה מבחוץ אשר עלולים לזהם את המטרות שלנו ב-ACA. אנחנו עצמאיים מכל תרומה שאינה מתוך ACA.

על הקבוצה לשלם עבור ההוצאות שלה ולשמור רזרבה שקולה כדי לשלם עבור הוצאות בעתות דחק. לאח ר ההפרשה לצרכים אלה, מה שנשאר נשלח לארגון השירות העול מי (WSO) ולקבוצת הקישור שלנו. ועדות השירות, קבוצת הקישור ו-WSO משתמשים בתרומות האלה של הקבוצות כדי לתמוך בפיתוח ספרות של ACA, בתיאום פגישות במרכזי טיפול ובמאמצים אחרים של ACA בכל רחבי העולם.

שימוש בתרומות מסורת שבע כדי לעשות למשל "חגיגת פיצה" מהווה ניצול לרעה של התרומות שנועד ולצורך הוצאות תפעול של ACA. חגיגות של הקבוצה צריכות להיות ממומנות על ידי המשתתפים בחגיגה.

קבוצות ACA מסרבות לקבל תרומות מבחוץ כדי לשמור בידינו את השליטה בתוכנית ACA .הסכמה לקבל תרומות מבחוץ עלולה להוביל להתערבות, גם אם הכוונה של תורמים מסוימים היא טובה. עלינו לשלם עבור עצמנו כדי לשמור על עצמנו מפני הסתבכות .

תובנות ממסורת שבע, מתוך הספר האדום:
ב- ACA אנחנו לומדים לתת מהסיבה הנכונה, ואנחנו לומדים מה הסכום הנכון לתת. אנחנו נותנים את חלקנו ההוגן ומניחים לאחרים לתת את חלקם ההוגן, כדי שכולנו ניקח בעלות על ACA.

מסורת שבע מנחה את קבוצות ACA לתמוך בעצמן לחלוטין ולסרב לתרומות מבחוץ. המסורת מזכירה לנו גם את העיקרון הרוחני של נתינה, ושל נתינה מתוך נכונות לעזור למישהו אחר. חלק מהחברים נותנים מזמנם בכך שהם מאמנים, בעוד אחרים נותנים את
כישרונותיהם במבנה השירות. כולנו מנסים לתמוך בקבוצה שלנ ובמבנה השירות ככל יכולתנו. מסורת שבע מלמדת אותנו איך לתת
ואיך לנהוג בכסף באופן רוחני .

מסורת שבע גם מזכירה לנו שאנחנו צריכים לשלם עבור עצמנו כקבוצה או כחברותא. בעוד שזה צעד אצילי לסרב לקבל מתנות גדולות מבחוץ, אנחנו לא יכולים לצפות שאחרים ישלמו עלינו ברמת הקבוצה. סירוב לקבל תרומות מבחוץ משמעו שאנחנו משלמים שכר
דירה או מנסים לשלם שכר דירה על מקום הפגישה. יש כנסיות א ובתי חולים שמציעים לספק חדר לפגישה ללא תשלום. הם רואים ב -ACA תוספת חיובית לקהילה. כדי לכבד את מסורת שבע, על קבוצת ACA עדיין לתת תשלום כלשהו על השימוש בחדר. אנחנו רוצים לשלם עבור עצמנו כדי לכבד את מסורת שבע וכדי להראות תמיכה במשהו שאנחנו מאמינים בו. אנחנו רוצים להיות "נתמכים עצמית
לחלוטין" כדי ש- ACA תמשיך להתקיים. אנחנו רוצים ש- ACA תישאר חופשית מהתערבבות ותהיה זמינה כאשר מישהו מחפש עזרה.